Sønderland takker trolig av

Olav Sønderland (64) er etter alt å dømme inne i sitt siste åremål som politimester i Rogaland.