66 millioner for et grønnere Storhaug

Rådmann Inger Østensjø graver dypt i kommunekassen for å sikre Storhaug flere friområder. Hele 66,5 millioner kroner vil det koste å kjøpe Emmausgården inkludert Waisenhusbygningene.