Søker om 300.000 kr

Klepp Elite ber nå kommunen om å bidra med penger til spillerutvikling.