Buplikt-toget har spora av

Ingen veit lenger når eller om buplikta blir fjerna i Finnøy kommune. Eit vedtak i forvaltningsstyret i går har utsett saka på ubestemt tid.