42.000 bøssebærere i fasteaksjon

Er du glad i å gi? Da har du i dag sjansen til å gi penger til mennesker som lever i skyggen av krig og terror.