• Kristian Jacobsen

– Dette er ikke bare en lønnskamp