Nei til hotellplaner

Hotellet ved Kjelvene i Østre bydel ble for høyt, stort og rart for kommunen.