• Natt til tirsdag hadde Aftenbladets trykkeri problemer. Bildet viser trykkingen av Aftenbladets første utgave i tabloidformat. Ukjent

850 abonnenter får ikke avisen