• Visepolitimester Arne Hammersmark har beordret flere tjenestemenn til å jobbe 1. mai. Scanpix

Politi beordret til å passe på Jens