• Kristian Jacobsen

37 har fått meningsfulle praksisplasser

Flere mennesker har fått et mer meningsfullt liv gjennom praksisplasser i Stavanger kommune.