Bitene på plass

Det er ikke bare nytt konserthus som skal ha plass i Bjergsted. Nå plasseres nytt hotell og to nye skoler også.