• Viktor Klippen

Ber om å få rive i Langgata

De største grunneierne har diskutert seg fram til felles syn på sentrumsplanen i Sandnes: Mye bra, men for lite parkering og vel mye bygningsvern. Bare Varner Invest blåser i luren.