- Folkevalgte må tåle kritisk lys

Folkevalgte må trå mer varsomt enn folk flest, og de må tåle et sterkere kritisk lys på seg og sin person. Det er fagfolk enige om.