• Hans E. H. Jacobsen

Person skadet etter utforkjøring

En bilfører er fraktet til sykehus etter et møte med det sleipe høstføret.