SUS-lege opererte feil øye

En Rogalands-kvinne skulle operere en tett tårekanal ved det ene øyet, men ved en feil ble området ved det andre øyet gjort klart til operasjon. Legen som skulle operere dobbeltsjekket ikke at riktig øye var klarert og opererte feil tårekanal.