Baasland orienterte bispekollegiet

Tidligst tirsdag i neste uke vil det være klart om Kirken velger å gi biskop Ernst Baasland råd om å trekke seg fra embetet.