Fjellbeiter bidratt til spredning av fotråte

Fjellbeitene i Sirdal/ Setesdal har vært med på å spre fotråteepidemien, fastslår Mattilsynet.