Grovt tyveri hos idrettslag

Uvedkommende stjal elektronisk utstyr.