Må sone for flere drapstrusler

En 29-åring må sone ett år og fire måneder i fengsel for en rekke alvorlige trusler.