• Jan Tore Glenjen

Dømt til fengsel i tre år og ni måneder

En stavangermann (50) slipper forvaring etter at han i Jæren tingrett er dømt til tidsbegrenset fengselstraff etter overfallet i Jernbaneskogen i Hå i februar i år.