Enighet om krisepakke

Her er noen av punktene: Full lønn under permittering de første 20 dagene, høyere dagpenger enn vanlig for lavtlønnede og dobling av omsorgsdager for folk som må være hjemme med barn.

Pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er 878 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Aftenbladet fulgte presentasjonen av den tverrpolitiske enigheten på Stortinget om krisepakken. Se direktestudio i bunn av artikkelen for reaksjoner og detaljer.

Avtalen

Her følger innholdet i kriseforliket mellom Ap, H, Frp, Sp, SV, V, KrF, MDG og Rødt om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere korona-pandemiens konsekvenser for Norge.

PENGER:

 • Alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp, med mer knyttet til korona-pandemien, blant annet helsevesenet, kommunene og NAV, tilføres løpende de midler som trengs. Det varsles også ytterligere tilførsel av penger senere. Involverte offentlige instanser som skal håndtere korona-pandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.

NÆRINGSLIVET OG ARBEIDSLIVET:

 • Stortinget gir full støtte til regjeringen "til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og bedrifter i denne ekstraordinære situasjonen."

PERMITTERING, SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER: Partiene slutter seg til regjeringens forslag om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene. Følgende punkter er midlertidige ordninger, trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

FØRSTE 20 DAGER: Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.

ETTER 20 DAGER: Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.

SENKET INNTEKTSGRENSE: Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.

LÆRLINGER: Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

SYKEPENGER: Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager.

SYKEPENGER II: Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

OMSORGSPENGER: Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger.

OMSORGSPENGER II: Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til tre dager.

OMSORGSPENGER III: Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE: Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

MER KOMMER: Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

BEDRIFTER OG BRANSJER:

MOMS: Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.

UTSATT SKATT: Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

SENKET MOMS: Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

NYE TILTAK: Stortinget vil utover dette be regjeringen:

 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

AKTIVITETSKRAV: Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet$1 Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Vi avslutter direktedekningen av enigheten om krisepakken i denne omgang med å gjenta hele avtalens innhold. Vi beklager at vi ikke fikk besvart alle de gode spørsmålene dere har sendt oss.

  Takk for følget!

  KRISEPAKKEN

  Her er innholdet i kriseforliket mellom Ap, H, Frp, Sp, SV, V, KrF, MDG og Rødt om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere korona-pandemiens konsekvenser for Norge

  PENGER:

  Alle som står i fremste rekke for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med bekjempelse av smittespredning, helsehjelp, med mer knyttet til korona-pandemien, blant annet helsevesenet, kommunene og NAV, tilføres løpende de midler som trengs. Det varsles også ytterligere tilførsel av penger senere. Involverte offentlige instanser som skal håndtere korona-pandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven. 

  NÆRINGSLIVET OG ARBEIDSLIVET: 

  Stortinget gir full støtte til regjeringen "til å gjennomføre de grep som er nødvendig for å redde bransjer og bedrifter i denne ekstraordinære situasjonen."

  PERMITTERING, SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER:  

  Partiene slutter seg til regjeringens forslag om redusert arbeidsgiverperiode fra 15 til to dager ved permittering, samt fjerning av ventedagene. Følgende punkter er midlertidige ordninger, trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

  FØRSTE 20 DAGER: 

  Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.

  ETTER 20 DAGER: 

  Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.

  SENKET INNTEKTSGRENSE: 

  Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.

  LÆRLINGER: 

  Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

  SYKEPENGER: 

  Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager. 

  Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

  OMSORGSPENGER: 

  Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. 

  stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. 

  Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

  SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE: 

  Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

  MER KOMMER: 

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

  MOMS: 

  Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.

  UTSATT SKATT: 

  Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. 

  SENKET MOMS: 

  Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020. 

  NYE TILTAK: 

  Stortinget vil utover dette be regjeringen:

  Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.

  Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

  Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

  AKTIVITETSKRAV: 

  Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

  ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: 

  Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Vet noen hva krisepakken koster? 

  Nei. Det er praktisk talt umulig å beregne, ifølge Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet.

  - Vi har fått beregninger fra Finansdepartementet om hvor dyrt dette er. Dette er mange milliarder på enkelttiltak. Det er beregninger og vanskelig helt å vite. Det kommer an på hvor mange som blir permitterte, hvor mange som blir sykmeldt, og hvor omfattende krisen er, sier han.

  - Det er nesten umulig for Finansdepartementet å beregne riktig, fordi de vet ikke hvor mange som blir berørt. Forhåpentligvis er det færrest mulig. De beregningene vi har fått er store milliardbeløp - tosifret (milliardbeløp), sier Trygve Slagsvold Vedum.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Småbedrifter, selvstendig næringsdrivende og andre som allerede har lite, får nå bedre hjelp, sier nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG.

  – Vi er glade for sterkere tiltak for å hjelpe småbedrifter, frilansere, selvstendig næringsdrivende og ikke minst lavtlønte og lærlinger som allerede har lite, og nå kan bli stående på bar bakke, sier nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG.

  Hun legger til at alle de små aktørene er enormt viktige for en sunn økonomi når krisen en dag er over.

  – Mange selvstendig næringsdrivende og småbedrifter driver allerede på knappe marginer og er avhengig av utsatt innbetaling av avgifter og at staten tar enda større ansvar for utgiftene når folk må permitteres eller arbeidstakere må holde seg hjemme i karantene eller med barn. Det er vi glade for å ha fått nå, sier Bastholm.

  (NTB)

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Rødt fikk gjennomslag for at lærlinger som mister jobben i tiden fremover, skal beholde lønnen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

  – Det er avgjørende at regningen for denne store nasjonale krisen ikke veltes over på arbeidsfolk, slik regjeringen prøvde på, sier partilederen.

  Han viser til at Rødt har fått viktige gjennomslag for å sikre økte dagpenger for dem som permitteres, spesielt lavtlønte. Og at folk med løsere tilknytning til arbeidslivet sikres en inntekt. Rødt har videre fått gjennomslag for at lærlinger som mister jobben, sikres inntekt på nivå med lærlinglønnen.

  – Jeg skal ikke legge skjul på at Rødt på flere punkter ville gå lenger. Det trengs en skikkelig krisepakke for arbeidsfolk. Men det Stortinget vedtar i dag, er viktige forbedringer, og store skritt i riktig retning fra det regjeringa først la på bordet, sier Moxnes.

  (NTB)

 • av Geir Søndeland
  DEL

  LO-leder Hans-Christian Gabrielsen går langt i å hylle avtalen på Stortinget.

  Han viser til at det lå at til at regningen for de to første ukene i permittering i stor grad måtte tas av arbeidstakerne - rundt 7.200 kroner for "en vanlig ansatt".

  Dette ville være helt uakseptabelt for LO.

  - ​Det er bra at stortingsflertallet har gjort den sosiale profilen mye bedre enn det som lå i regjeringens opplegg. LO har på vegne av norske arbeidstakere vært helt klare på at felleskapet må stille opp, slik at ikke vanlige lønnsmottakere rammes for hardt, sier Gabrielsen til LOs nettsider.

  - Denne ekstraordinære situasjonen krever en ekstraordinær samling. Vi er glade for at politikere fra ytterst til høyre og venstre har kommet sammen. De har lyttet til partene i arbeidslivet. Den norske modellen viser sin styrke nå. Dette viser at trepartssamarbeidet fungerer til det beste for næringsliv og virksomheter, sier Gabrielsen.

  LO har vært opptatt av inntektssikring for lavinntektsgrupper, lærlinger og selvstendig næringsdrivende.

  - Men nå gjenstår det å se hva som kommer på alt det andre vi har bedt om for selvstendig næringsdrivende, freelancere, kultursektoren og en rekke andre områder, sier han.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Her er for øvrig lenke til regjeringens forslag som nå er til behandling på Stortinget, myntet på næringslivet.

  Dette behandles torsdag.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  - Betyr enormt mye for dem som blir permittert

  Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, sa blant annet dette under pressekonferansen:

  - Det betyr enormt mye for dem som blir permittert, at det går fra to dager til med full inntekt til 20 dager. Uansett blir det tøft, men det blir litt mindre tøft.

  - Selvstendig næringsdrivende: Den ordningen vi er blitt enige om, er ganske lik den ordningen som selvstendig næringsdrivende kjenner som sykelønnsordningen. For selvstendig næringsdrivende som er syke, får 80 prosent etter 16 dager. Det er den modellen vi bygger på. Så skjønner vi at det er vanskelig for Nav å innføre et slikt system så fort, og det er derfor vi bruker begrepet “om lag”. Den politiske holdningen er klart. I starten har du null inntekt akkurat som at du er syk. Men når du har gått egenperioden, skal du får 80 prosent som en inntektssikring.

  - Det er kjempemange bedrifter som har problemer med penger eller likviditet som det heter på finansspråket, klart, å ta ned antall dager de skal betale sykepenger til 3 dager, er en enorm økonomisk hjelp til bedrifter. Å gjøre det på omsorgspenger også betyr masse. Dette er for å sikre arbeidsplasser og at færrest mulig bedrifter går over ende. Vi vet, dessverre, at en del bedrifter kommer til å gå over ende. Sånn er det dessverre. Men forhåpentligvis gjør dette at litt færre går over ende, og at litt færre folk blir sagt opp.

  - Moms: At vi gjør dette tilbakevirkende fra 1. januar, gjør at drosjesjåføren som mistet all inntekt i går, får momsinntektene han skulle ha betalt til staten 1. januar, får disse tilbakebetalt. Turistbedriften som nå måtte permittere folk, får disse pengene tilbake igjen. Alle de som er rammet aller hardest, får tilbake fire prosent (fra 12 til 8) av omsetningen sin fra 1. januar og til dags dato. Fra dags dato og framover er det mange av disse som ikke har omsetning i det hele tatt. Derfor måtte vi ta med tilbakevirkende kraft, slik at det reelt sett skulle være en hjelp.

  Se enighet om følgende punkter:

  SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE: Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.)

  SYKEPENGER: Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager. 

  SYKEPENGER II: Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

  OMSORGSPENGER: Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. 

  OMSORGSPENGER II: Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. 

  OMSORGSPENGER III: Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

  MOMS: Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Sylvi Listhaug, finanspolitisk talsperson for Frp, sa blant annet dette under pressekonferansen:

  - At staten tar en større del av regningen for permittering, sykepenger og omsorgspenger for å lette situasjonen i bedriftene. Regjeringen varslet i går at man ønsket å utsette arbeidsgiveravgiften. Det er jeg veldig glad for at regjeringen kom oss i møte på. Det var et viktig punkt i forhandlingene. 

  - Vi skal nå videre utsette betaling av merverdiavgiften og forskuddsskatt. Det handler om at pengene nå må være igjen i bedriftene slik at de har økonomi til å overleve, fordi vi er nå i en alvorlig situasjon. Den utvikler seg ikke fra dag til dag, men fra time til time. 

  - Vi er også enig om å redusere lav momssats fra 12 til 8 prosent. Den skal ha virkning fra 1.1.2020. Det vil ha mye å si for mange bedrifter i Norge som er i en vanskelig situasjon. 

  - Det vil bli jobbet videre med luftfarten. Det er en del av kollektivtrafikken i Norge. Mange steder er man avhengige av fly for å komme seg rundt. Å sikre kritisk infrastruktur på området, er Frp og de andre enige om å gjøre mer for å oppnå. Vi er enige om å kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnavgiften. Det handler blant annet om å hjelpe Torp og Haugesund flyplass (Karmøy). 

  - Dette er starten på en håndsrekning til arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende. Alle her er enige om at det kommer til å bli behov for mer. Vi kommer kontinuerlig til å diskutere hva som er nødvendig framover. Det vil bli mye dyrere for landet om tusenvis av arbeidsplasser går tapt, enn at vi nå hjelper bedriftene over kneiken slik at flest mulig av de kan overleve og sikre arbeid til våre innbyggere i årene som kommer.

 • DEL

  Ser dere har skrevet at det vil bli høyere dagpenger enn vanlig for lavtlønnede. Vet dere hva dette vil si? Hva skal årslønn være for å bli dekket under denne kategorien, og hvor mye mer dagpenger vil enn få?

  Markus

  I avtalen framgår følgende:


  Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert, sikres en inntekt på minimum 80 prosent inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.  Også følgende er oppgitt:

  Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.


  Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.  Aftenbladet har ikke fått tilgang på beregninger knyttet til dette.

   

  av Geir Søndeland
 • DEL

  Er det noen konkret hjelp til flyselskapene ?..

  Monica Raaen

  ​Det var ikke tema i dag. Dette jobber regjeringen med nå i tett kontakt med flybransjen. Mer om det er ventet torsdag.

  av Geir Søndeland
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Stortinget vedtok i sitt møte mandag 16. mars 2020, etter muntlig innstilling fra presidentskapet, å nedsette en særskilt komité som skal være klar til å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen. Komiteen består av Stortingets president samt én representant for hver partigruppe.

  – Når vi nå setter ned en særskilt komite sikrer vi at Stortinget kan behandle saker i forbindelse med korona-viruset så raskt som mulig, sier stortingspresident Tone W. Trøen i en pressemelding.

  Stortinget vedtok mandag å holde publikumsgalleriet stengt ved mandagens møte ut fra strengt nødvendige smitteverntiltak.

  Torsdag vedtok presidentskapet at antallet representanter til stede i salen når møtet settes og under voteringer reduseres til 87 ut april. Etter Grunnloven kan ikke Stortinget holdes med mindre minst halvparten av dets medlemmer er tilstede.

 • DEL

  Ser det flere plasser skrives at "Partiene sier de er glad for at regjeringen kom dem i møte på å utsette arbeidsgiveravgiften". Ser ikke at Aftenbladet har skrevet noe om dette og hva det innebærer?

  Geir Ådne Vestvik

  Erna Solberg varslet dette søndag:

  Regjeringen har besluttet å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15.mai og vil fortløpende vurdere flere grep på skatte- og avgiftssiden.

  Hadia Tajik kommentere dette mandag:  - Statsministeren kom med flere lovnader søndag. Det opplever jeg at vi alle ser positivt på. Blant annet ble det formidlet at arbeidsgiveravgiften også skal kunne utsettes. Det har vært viktig for Arbeiderpartiet, sa Tajik.

  Arbeidsgiveravgift er imidlertid ikke nevnt i mandagens tverrpolitiske avtale, men tiltak for næringsliv og bedrifter kommer altså til behandling torsdag i Stortinget.

  av Geir Søndeland
 • DEL

  Må vel ikke blande lønnsplikt og varslingsplikt . Lønnsplikt er da reduserst til 2 dager men varslingsplikten er fremdeles 14 dager ? Er dette korrekt ?

  Kenneth Abrahamsen

  ​Du har rett i at det ikke må blandes, nei. ​Utgangspunktet er 14 dagers varslingsplikt, men det er allerede i dag mulig å redusere dette til to dager ved uforutsette hendelser.

  § 7-3 Varsel om permittering

  Permittering gis med 14 dagers varsel.

  Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i AML § 15-3 (10) er varslet 2 dager, ved brann 14 dager.

  Kilde: Hovedavtalen mellom LO og NHO

  av Geir Søndeland
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Aftenbladet mottar en rekke gode spørsmål. Vi jobber med å få på plass nettmøter for å dekke noe av det store informasjonsbehovet der ute.

 • DEL

  Har bedriften fremdelses 14 dagers varslingsplikt ved permitering?

  Kenneth Abrahamsen

  Med dagens system for varsling og lønnsplikt tar det ta opptil en måned fra en bedrift beslutter å permittere ansatte til bedriften får redusert lønnskostnadene. Regjeringen foreslo derfor å redusere perioden med lønnsplikt fra 15 til to dager. Aftenbladet har ikke fanget opp endringer i dette i dag.

  av Geir Søndeland
 • DEL

  Gjelder dette for alle som har mistet jobben før viruset

  Bjørn Tønnesen

  Dette ble ikke kommentert eksplisitt under pressekonferansen.

  av Geir Søndeland
 • DEL

  Det går ikke an å søke om dagpenger på NAV per nå. Hvordan løses dette dersom systemene krasjer? Mvh. Eirik Roalkvam

  Eirik Roalkvam

  ​Dette har vi ikke konkrete opplysninger om. Men i avtalen er det brukt følgende formnulering: " Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning."

  av Geir Søndeland
 • DEL

  Har hørt at arbeidsgivere i dag har permittert på grunnlag av den økonomiske situasjonen , ikke på mangel av arbeid! Statsministeren sa i går at dette ikke var grunnlag for permittering!Hva er riktig?

  Eivind

  Erna Solberg (H) viste til det generelle prinsippet. Så er det vel litt høna-og-egget-problematikk der. Mangel på eller redusert tilgang på oppdrag (les: arbeid) påvirker jo den økonomiske situasjonen.

  av Geir Søndeland
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Klokken 10:00 samles et - i antall - noe amputert Storting for å behandle første del av krisepakken. Dette gjelder altså tiltak knyttet til sosiale ytelser og rettigheter.

  Torsdag behandles tiltak rettet inn mot næringsdrivende og bedrifter.

  Det er de aller færreste av representantene fra Rogaland som møter i plenum torsdag.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  - Dette er en meget viktig melding fra Stortinget. Vi er fornøyd. Dette er tiltak som kommer til å gjøre en stor forskjell for mange bedrifter. Dette løser ikke krisen. Men det avhjelper krise. Totalt sett en meget, meget bra enighet på Stortinget, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO til TV2.

Publisert:
 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset