• Rådmannen i Sandnes vil starte arbeid for mulig tapsføring av garantien på 28 millioner kroner for Forus folkehelsesenter. Jarle Aasland

Sandnes kommune kan ha tapt 28 millioner på sportssenter på Forus

Sandnes kommune gir Forus folkehelsesenter én siste mulighet til å overleve, men bystyret ber rådmannen om å starte arbeid for mulig tapsføring av garantien.