Samle de tyngste rusmisbrukerne under ett tak? Sammen med et eget blålyskontor? Politikerne i Stavanger er nysgjerrige.

Både Høyre, Ap og KrF er positive til å utrede om Stavanger kommune bør bygge et bo- og behandlingssenter for byens mest hjelpetrengende rusmisbrukere.

– Her står vi overfor noe helt radikalt nytt og annerledes. Jeg syns vi skal se nærmere på dette, sier Høyres John Peter Hernes.
  • Thomas Ergo
    Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Det er et poeng å være åpne for nye tanker, sier Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes til Aftenbladet.

Frps ordførerkandidat Christian Wedler foreslo i mandagens Aftenbladet å utrede muligheten for å lage et helt nytt tilbud til de 20 til 40 menneskene i Stavanger som er hardest rammet av kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser. Senteret skal samlokaliseres med et «blålyskontor», med alle helse, omsorgs- og aktivitetstjenester under ett tak.

Les også

Wedler (Frp): Vil ha rushjem med blålyskontor

Siw (1969 - 2015)

Tar turen til Trondheim

Modellen er inspirert av et liknende boligkompleks i Trondheim. Høyres John Peter Hernes kjenner til at både fagfolk og politikere i Stavanger kommune er skeptiske til Trondheims opplegg. Dette fordi antallet beboere som er samlet på ett sted er høyt. Men han har samtidig hørt mange gode tilbakemeldinger på Trondheims boligmodell.

– Hva sier brukerne som bo der? Hvordan opplever de denne boligmodellen i forhold til de boligløsningene vi har i Stavanger? Her står vi overfor noe helt radikalt nytt og annerledes. Jeg syns vi skal se nærmere på dette, sier Hernes.

Han ønsker derfor å reise til Trondheim for å se på boligkomplekset og snakke med dets brukere og ansatte. Han ser for seg at både levekårspolitikere og generalister som han selv tar turen nordover.

Les også

Debattinnlegg fra en rystet rusforsker: En redselsfull historie fra Lykkeland

– Fungerer godt

Også Arbeiderpartiet er nysgjerrige på Wedlers idé og Trondheim kommunes løsning.

– Levekårsgruppa vår var i Trondheim i fjor og besøkte deres senter hvor dette fungerer godt. Vi mener også at vi bør vurdere å øke antallet pr. boenhet og heller samlokalisere ulike tjenester som lege, sykepleiere og andre helsefagarbeidere i tilknytning til dette, slik nettopp Trondheim har gjort, sier ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun.

Hun sier forslaget må utredes i forbindelse med den ruspolitiske planen som nå er ute på høring, og etter planen skal sluttbehandles før sommeren.

– Avhengig av resultatet i utredningen, vil det kunne bli behov for å prioritere det i budsjettet, sier Nessa Nordtun.

DEBATTMØTE: Etter Siw, i Aftenbladets lokaler tirsdag 2. april kl. 18. Les mer her.

Kari Nessa Nordtun (Ap)

Henrik Halleland, ordførerkandidat for Kristelig folkeparti, er positiv.

– Dette er nye tanker, og det må vi være åpne for hvis vi skal løse utfordringen. Men det er en stor omlegging, og vi må bruke tid på å finne de riktige løsningene, sier Halleland.

Les også

Rusforsker: Kommunen bør si unnskyld til Siw

Sp skeptisk

– Jeg har mer tro på mindre boenheter enn å samle alle med disse problemene på et sted, sier Dagny Hausken, ordførerkandidat for Senterpartiet i Stavanger.

Hausken kommer fra Rennesøy, der de legger til rette for mindre bofellesskap med døgnbemanning i tillegg til kommunale boliger.

– Dette er også etter anbefaling fra lensmannen her om å splitte brukermiljøer som har dårlig innflytelse på hverandre. Mindre miljø gir en nær og tett oppfølging med kjente folk.

Dagny Sunnanå Hausken (Sp)

Hausken mener kommunen trenger en utredning av hvordan den kan få det tverrfaglige miljøet til å bli bedre, for å hindre huller i systemet.

– Så kan vi selvfølgelig lære av andre dersom de får dette til, legger hun til.

Les også

Forsker mener Siws historie er skremmende, men avdekker systemfeil som er vanlige

Evaluere Siw-saken?

Siw-saken ble behandlet av kommunaldirektørens kvalitetsutvalg, men aldri reelt undersøkt eller evaluert.

– Engasjementet denne saken har resultert i viser at det er en vekker, sier Nessa Nordtun fra Ap.

– Jeg mener saken bør evalueres og brukes til å utvikle tjenestene. Kommunen kan gjøre dette selv, men Fylkesmannen vil kunne se dette utenfra. Erfaringene fra Kampen-saken viser at kommunen og Fylkesmannen hadde ulike versjoner, sier Nessa Nordtun, som mener at en slik granskning også vil kunne gi svar på om kommunen bør si unnskyld til Siw og hennes etterlatte.

Også KrF mener en selvstendig evaluering er på sin plass, likeså Sp, som er enig i at det kan være fornuftig at en nøytral part som fylkesmannen ser på saken først. Høyres John Peter Hernes mener det vil være fornuftig å bruke saken til læring, ikke minst når Siws nærmeste er åpne for dette.

Les også

– I Stavanger pulveriseres ansvaret for sånne som Siw

Ny organisering?

Flere fagfolk har kritisert Stavanger kommune for å ha en organisering av rusomsorgen som bidrar til ansvarspulverisering og som hindrer hjelperne i å være tett på de tyngste brukerne.

Henrik Halleland (KrF)

KrFs Henrik Halleland ønsker å lytte til kritikken og utvikle en ny og bedre organisasjonsmodell for de mest utsatte rusmisbrukerne. Han ønsker tiltak som skaper bedre kommunikasjon på tvers mellom etater, også med politiet. Også Sp ønsker en organisering som fører til mer tverretatlig samarbeid. Hernes vil sjekke om kommunen har vurdert å lage den typen informasjons- og varslingssystemer som rusforsker Thomas Clausen nylig etterlyste.

– Det foreligger allerede to revisjonsrapporter som sier at samarbeidet mellom etatene ikke fungerer i arbeidet med å hjelpe rusavhengige. Vi må gjøre noe, vi kan ikke vente på enda en revisjonsrapport, sier Aps Kari Nessa Nordtun.

Politikerne er også opptatt av at flere rusmisbrukere enn i dag må få en individuell plan (IP).

Les også

Bent Høie om Siw-sake: – Folk velger ikke å gå til grunne

– Tvang gir folk en sjanse

Både Ap og Sp ønsker å vite i hvor stor grad kommunen bruker helse- og omsorgstjenesteloven til å tvangsinnlegge rusmisbrukere som er til fare for seg selv. En studie viser at denne typen tilbakehold i institusjon kan være positivt for noen rusmisbrukere, men at muligheten er for dårlig kjent hos kommunene - og at loven for øvrig bør moderniseres.

John Peter Hernes tar for gitt at kommunen kjenner til lovens mulighet for tvang. Han vil først og fremst jobbe inn mot helse- og omsorgsminister Bent Høie for å gjøre det enklere for kommunene å bruke tvang i rusomsorgen.

– Jeg tror vi kanskje skal tillate noe mer bruk av tvang for rett og slett å gi folk som har et rusproblem en sjanse til å ta en beslutning på egne vegne, sier Hernes, og erkjenner at han og partifelle Høie trolig ikke er på linje her.

Hernes viser samtidig til at antallet overdosedødsfall i Stavanger ble markant redusert fra 2016 til 2017, og at dette kan bety at rusomsorgen gjør en bedre jobb.

– Uansett hvor godt fagfolkene jobber, vil de ikke alltid få det til. Da vil de gjerne bebreide seg selv. Jeg tror derfor det er viktig at vi politikere både viser interesse og vilje til å justere systemene, og at vi bakker opp fagfolkene våre, sier Hernes.

Publisert:

Når alt rakner

  1. Stortingspolitiker med seks tiltak for å hindre nye Siw-tragedier

  2. Kommuneledere avviser overdose­bølge

  3. Hun jakter løsningen på ett av velferds-Norges største problemer

  4. Krever sannheten om rusboligene

  5. Jenny Rolandsen (36) hadde en briljant idé. Så skar alt seg

  6. Umulig å si om Bent Høies milliardsatsing har hjulpet landets rusmisbrukere

  1. Når alt rakner