• FAU i Våland barnehage reagerer på det de kaller uforsvarlig drift. Trappen i bakgrunnen er branntrappen til 1- og 2-åringene som holder til i 2. etasje. På bildet: Torbjørn Bjerga og Ingrid Kristine Aspli Jan Inge Haga

Foreldre mener barnehagedrift er uforsvarlig

Til høsten blir det 12 barn på småbarnsavdelingen i Våland barnehage, tre flere enn for ett år siden. Foreldrene mener det er regelbrudd, mens Stavanger kommune svarer med at de har rett til å omdisponere den totale plassen i barnehagen.