• Team Klemetsen var et fast innslag på Alstordansen i 20 år. Fra venstre: Avdøde John Klemetsen, Ole Klemetsen og Lille-John Klemetsen. Pål Christensen

«Det blir rett og slett kjempekult. En siste fest. Og en siste dans»

Hotel Alstor var hele byens utested fra åpningen i 1950 og fram til 1989. Nå synger hotellet på siste verset. Men før rivingen på nyåret inviterer Petter Smedvig Hagland og Kjetil Andersen til en aller siste Alstordans.