Flere norske IB-elever kommer ikke inn på studier til høsten. Nå åpner Datatilsynet sak mot IBO.

Kan ha begått brudd på personvernloven, mener Datatilsynet.

Andrea Johannessen Kverneng fra Stavanger er en av mange IB-elever som har fått nedsatt karakteren på grunn av IBOs endring.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mandag ettermiddag sendte Datatilsynet et brev til International Baccalaureate Organisation (IBO), stiftelsen bak IB-linjen, der de ber om en redegjørelse for hvordan IBOs nye karaktersystem er i tråd med GDPR.

Det forteller Tobias Judin, internasjonal seksjonssjef i Datatilsynet, til BT.

Flere norske IB-elever har gått drastisk ned i karakterer, og kommer dermed ikke inn på studier de har søkt på til høsten. Dette er fordi IBO endret karaktersystemet sitt tidligere i vår, som følge av korona.

Har fått direkte henvendelser

Datatilsynet har engasjert seg, ikke bare på grunn av medieomtalen saken har fått, men også på grunn av direkte henvendelser fra både politikere og foresatte til elever, sier Judin.

– Vi har merket oss det som har kommet frem i mediene, og de historiene som studenter har fortalt. Det virker som om de har fått karakterer som ikke står i stil med deres akademiske prestasjoner.

Jan Kåre Strønen, en av IB-elevene som har gått drastisk ned i karaktersnitt, skal bruke sommerferien til å lese seg opp til ekstraeksamener i november.

Mistet studieplass

BT har tidligere skrevet om Jan Kåre Strønen, en International Baccalaureate-elev som ikke kommer inn på studiene han har søkt på til høsten, som følge av at IBO har endret karaktersystemet sitt.

Til vanlig utgjør eksamen 80 prosent av IB-elevers endelige karakterer. Da alle eksamener ble avlyst i vår på grunn av korona, bestemte IBO å sette karakterer ved hjelp av en ny «belønningsmodell».

Kunnskapsdepartementet uttalte forrige uke at de ikke kunne endre opptakssystemet for IB-elevene, selv om det betyr at de må utsette studiestart ett år.

Kan være ukorrekte personopplysninger

Bakgrunnen for Datatilsynets sak er at karakterer er personopplysninger, forteller Judin.

– Personopplysninger skal være korrekte. Her mener elever at de nye karakterene ikke er korrekte.

– Vi reagerer også på at IBO bruker såkalte «historiske data» fra andre studenter, for å sette karakterer for årets elever. Personopplysninger skal behandles rettferdig, sier Judin.

Å bruke tidligere studenters personopplysninger til å sette karakterer på årets elever er problematisk, ifølge Datatilsynet.

Datatilsynet har også påpekt i brevet til IBO at det normalt ikke er tillatt å la datasystemer sette karakterer.

– Karaktersetting skal involvere lærere. Her stiller vi spørsmål ved i hvor stor grad de har overlatt prosessen til en algoritme, og om karakterresultatene er vurdert uten noen form for menneskelig skjønn.

Rettslig bindende pålegg

IBO har så langt ikke offentliggjort utregningsmodellen sin, tross forespørsler fra både norske og britiske myndigheter.

– Regner Datatilsynet det som sannsynlig at IBO vil offentliggjøre utregningsmodellen, med tanke på at de ikke har gjort det så langt?

– Det vil tiden vise. Det brevet vi har sendt er et rettslig bindende pålegg om å gi oss informasjon, så de må gi oss et svar i det minste, sier Judin.

Videre skritt

Ifølge Judin er Datatilsynet forberedt på statuere brudd på personvernloven eller gi IBO andre former for pålegg. dersom IBOs svar ikke avkrefter mistanken deres.

– Dersom IBOs svar ikke avkrefter mistanken vår, har vi myndighet til å gjøre det. Men svarene deres på våre spørsmål vil avgjøre hvordan vi går videre. Hvis de samarbeider og gir oss den informasjonen vi ber om, er det ikke sikkert det blir et problem.

Datatilsynet har gitt IBO svarfrist innen fredag 24. juli.

Publisert: