Uavklart om hurtigbåtene i Ryfylke

Først til våren blir det avklart om Rogaland står foran dramatiske rutekutt i hurtigbåttilbudet.

Publisert: Publisert:

Regjeringens første forslag ville rammet tilbudet i Sauda, Suldal, Finnøy, Kvitsøy og kommuner i nordfylket. Foto: Tommy Ellingsen

– Ny kostnadsnøkkel for båter og ferjer kommer til våren. Da er det håp om gunstigere fordeling for Rogaland, opplyser Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland.

Da Regjeringen innførte en ny kostnadsnøkkel for båt og ferje i 2018 kom sterke protester. Omleggingen ville ført til at det statlige tilskuddet til hurtigbåtdrift i Rogaland måtte kuttes med 90 millioner kroner fram mot 2021. Kuttene lå an til å rasere tilbudet i Sauda, Suldal, Finnøy, Kvitsøy og kommuner i nordfylket.

Protester fra flere fylker førte til at Kommunaldepartementet gav Møreforsking og TØI i oppdrag å lage ny fordelingsnøkkel. 1. desember legges forslaget fram, og saken skal deretter behandles politisk.

– Hurtigbåtene er livsnerven mellom Ryfylke og Stavanger, og det vil være dramatisk hvis det ikke kommer endringer, sier Heidi Bjerga, Rogaland SV.

I 2020 videreføres dagens kostnadsnøkkel, med små justeringer.

Publisert: