Frp-topp Christian Wedler anmeldt etter bokettersyn

Sør-Vest politidistrikt bekrefter at Christian Wedler og hans selskap Stavanger Kamelutleie AS er blitt politianmeldt.

Christian Wedler har søkt permisjon fra alle sine politiske verv. Politiet bekrefter nå at de har mottatt en anmeldelse av selskapet hvor Wedler var daglig leder og styreleder. Bildet er fra skiftesamlingen i Jæren tingrett angående konkursen til Stavanger Kamelutleie AS. Selskapet sto bak driften av restauranten California Republic og baren Cuba Compagniet i Stavanger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Seksjonsleder Sturle Smith ved seksjon for økonomisk kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor Aftenbladet at politiet har mottatt en anmeldelse av selskapet hvor Wedler var daglig leder og styreleder. Han kan imidlertid ikke kommentere innholdet i anmeldelsen ytterligere.

– Vi har akkurat mottatt en anmeldelse, men det er ikke startet noen etterforskning ennå, sier politiinspektør Sturle Smith.

Christian Wedler var inntil fredag Fremskrittspartiets listetopp og ordførerkandidat i Stavanger.

Ifølge Smith vil det trolig ikke settes i gang noen etterforskning før etter sommerferien.

– Vi har ferieavvikling frem til midten av august, sier Smith.

Permisjon fra alle verv

Christian Wedler opplyste fredag kveld i en pressemelding at han tar permisjon fra alle sine politiske verv og at han ikke kommer til å drive valgkamp for partiet.

Konkursen før jul i Wedlers selskap Stavanger kamelutleie AS, som drev restaurant i Stavanger, og saken om sokkelleiligheten Wedler etablerte i sin privatbolig, uten godkjenning fra kommunen, er bakteppet for at han trekker seg.

I pressemeldingen fra Wedler skrev han at han ikke ville kommentere saken ytterligere. At det foreligger en politianmeldelse, var ikke nevnt.

Fremskrittspartiets interne retningslinjer innebærer at politikere som er under etterforskning av politiet, skal permitteres fra sine verv.

«En person som er under etterforskning (...), skal permitteres fra sine partiverv mens etterforskningen pågår. Vedkommende bør også selv søke permisjon fra sine folkevalgte verv i samme periode, men dette er ikke noe partiet kan pålegge» heter det i Frps etiske og organisatoriske retningslinjer som sist ble vedtatt i mars i år.

Politiet ønsker ikke å bekrefte hvem som har anmeldt Wedlers selskap, men Aftenbladet har grunn til å tro at anmeldelsen kommer som en følge av et bokettersyn utført av kemneren i Stavanger.

Satte ikke av penger til skatt

I forbindelse med lønnsutbetalinger i Wedlers selskap for månedene august, september, oktober og november 2018 hadde Wedler ikke avsatt skattetrekk på særskilt konto, slik loven krever. Manglende avsatt beløp utgjorde om lag 275.000 kroner, ifølge boinnberetningen fra advokat Hogne Skjerpe i slutten av januar.

I samråd med Skjerpe sørget Christian Wedler etter konkursåpningen for å innberette lønn utbetalt fram til konkursåpning.

Bostyrer valgte ikke å gå til politianmeldelse av Wedler, som både var styreleder, daglig leder og eneeier av Stavanger Kamelutleie da selskapet gikk til skifteretten, men det ble samtidig klart at kemneren i Stavanger kommune hadde iverksatt et bokettersyn. Dette bokettersynet var ikke ferdig før nå i juli.

Kemner Nils Fredrik Gjerpe i Stavanger vil ikke uttale seg om innholdet i bokettersynet.

Tommelfingerregel

– Det er ferdigstilt et bokettersyn, er alt han vil si om saken.

På generelt grunnlag har Gjerpe tidligere uttalt til Aftenbladet at det opereres med en grense på 250.000 kroner for manglende innbetaling på skattetrekkskonto.

- Er beløpet over 250.000, er tommelfingerregelen at forholdet anmeldes til politiet. men det er ingenting i veien for at vi kan anmelde saker som gjelder lavere beløp, hvis særlige forhold tilsier det, sier Gjerpe.

Tommelfingerregelen skal framkomme i et rundskriv til landets kemnerkontor om når overtredelser av denne type skal anmeldes.

Kan bli forelegg

Avsnittsleder Terje Njærheim i økonomiseksjonen hos Sør-vest politidistrikt sa i vår dette om straffereaksjonene for slike overtredelser, også han på generelt grunnlag.

– Handler det om beløp under 500.000 kroner, vil det som oftest bli ilagt et forelegg. Hvis det dreier seg om høyere beløp vil påtalemyndigheten som regel utferdige en tiltale. Men her er det rom for skjønn, sa Njærheim.

Permisjon, ikke fritak

Politisk rådgiver ved ordførerens kontor, Erlend Jordal, sier at det ikke vil være mulig å gjøre endringer på listene til kommunevalget nå.

- Den fristen er ute for lengst og listene trykt, sier Jordal.

Stavanger Frp har kumulert hele åtte kandidater til høstens valg. Slik meningsmålingene ser ut, er det all grunn til å anta at alle Frps faste bystyrerepresentanter vil være å finne blant disse åtte.

Dersom Christian Wedler blir valgt inn i bystyret for neste periode, er det et verv han ikke kan si fra seg.

Partiverv noe annet

- Han søker om permisjon fra sine verv ut denne perioden. Slike søknader er det vanlig å imøtekomme når en representant havner i en krise eller spesiell situasjon. Det vil også være mulig å søke om en forlenget permisjon i neste periode til den aktuelle situasjonen er avklart, men det vil ikke være mulig å få fritak for hele perioden, sier Jordal.

Når det gjelder partienes interne organisering og fordeling av verv, står partiene fritt til å gjøre dette på sin måte i partigruppene etter valget.

Det er med andre ord ingen plikt for Christian Wedler å stille hverken som gruppeleder eller ordførerkandidat, selv om han fortsatt står på toppen av partiets kommunevalgliste.

I pressemeldingen Christian Wedler sendte ut fredag kveld, gjør han det klart at han ikke har ytterligere kommentarer om de to sakene han oppgir som grunn til at han trekker seg fra politikken. Fredag var det ikke kjent at Wedler og selskapet er anmeldt til politiet. Aftenbladet har forsøkt å få kontakt med Christian Wedler mandag, både via telefon, SMS og e-post. Han har ikke besvart henvendelsene.

Publisert: