Andre sjukdommar meir enn halvert etter at koronaen kom

Tilsette på Legevakten fekk det travelt med telefonstorm og testing under koronautbrotet. Men færre pasientar oppsøkte Legevakten med andre plager. Frå venstre Hanna Grzyb og Nina Ingebrigtsen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Meldte tilfelle av andre smittsame sjukdommar stupte under koronastenginga. Ved inngangen til april var det 69 prosent færre sjukdomstilfelle enn vanleg.

Les hele saken med abonnement