Her presenterer Wirak et historisk budsjett

Mandag morgen legger Ap, Frp, Sp, FNB, H, KrF og V fram et felles budsjettforslag i Sandnes.

Ellen Karin Moen (FNB), til venstre, Oddny Helen Turøy (KrF), Inger Klippen (H), Stanley Wirak (Ap), Pål Morten Borgli (Frp) og Julian Osorio (V). Martin S. Håland (Sp) var også til stede.
 • Ola Fintland
  Ola Fintland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det er første gangen ordfører Stanley Wirak inngår et så bredt budsjettsamarbeid.

Onsdag forrige uke ble det kjent at ordfører Stanley Wirak inviterte samtlige partier med på budsjettsamarbeid. Det er ikke vanlig kost. Høyre, KrF og Venstre takket ja. Rødt, SV og MDG takket høflig nei.

Her rapporterer vi direkte:

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Da avslutter vi livedekningen herfra. Takk for følget!

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Inger Klippen (H) mener dette budsjettsamarbeidet kan gi et godt samarbeid i bystyret de neste fire årene. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Partiene er også enig om å søke om å bli en forsøkskommune for Fritidskortet for alle barn/unge mellom 6 og 18 år. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Det skal også legges fram en sak om det er mulig å innføre rammebevilgning for investeringer og at de enkelte investeringsbeslutninger gjøres basert på porteføljestyring. 

  Eksempelvis skal en slik vurdering foretas før det tas en endelig beslutning om eventuelle utvidelser av Rovik og Lunde Boas. 

  Høyre har ønsket å ta ut kostnadene til utvidelsene av Rovik og Lunde Boas, og heller bygge et helt nytt sykehjem. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Høyre har også fått med seg de andre partiene på å be rådmannen vurdere om det er mulig å framskynde oppstart av Sandved skole. Rådmannen har i sitt budsjett lagt opp til at utvidelsen av skolen, som har en kostnad på 258 millioner kroner, skal stå klar i 2023. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Disse følgende investeringene har partiene blitt enige om å legge til eller å ta bort:

  1. Havnebasseng - 8,0 mill. kr. (Det forutsettes at Havneforetaket dekker min. 5,0

  mill. kr. av dette)

  2. Tursti langs Frøylandsvatnet - 4,0 mill. kr. (Omfang av opparbeidelsesgrad på

  deler av stien reduseres)

  3. Havnepromenade utgår - 1,5 mill. kr.

  4. Omfang av opparbeidelse av gravlunder reduseres med 10 %. Utgjør - 8 mill. kr.

  5. Tiltak badeplass Luravika reduseres - 1,0 mill. kr.

  6. Utarbeidelse av Konsept/mulighetsstudier for ishall, hall for innendørs lagidretter,

  50 meters svømmebasseng og tennishall. 1,0 mill. kr.

  7. Mulighetsstudie for sentrumsskole framskyndes til 2020. 1,0 mill. kr.

  8. Mulighetsstudie for sentrumsskole framskyndes til 2020. 1,0 mill. kr.

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Partiene har lagt inn et forslagt om at det skal settes av 20 millioner kroner til rådmannens disposisjonsfond, slik at rådmannen og staben kan gjøre gode avregninger på hva som er riktig og hvor det kan effektiviseres. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL
  Foto: Pål Christensen
 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL
  Foto: Pål Christensen
 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Partiene påpeker at de har diskutert kuttene i drift som rådmannen har lagt inn. De påpeker at de har tiltro til at rådmannen og hennes stab klarer å kutte der det er akseptabelt. 

  Rådmannen har ikke lagt inn noen bestemte kutt i driften, men budsjettet sier at det skal kuttes. Rådmannen og hennes stab vi fortsette å jobbe med å finne steder hvor det skal kuttes. 

  - Det må vi bare la gå, så må rådmannen og hennes stab få jobbe med dette. Så får vi heller si ja eller nei når vi får saken på bordet, sier Oddny Helen Turøy (KrF).  

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  - Ishallen er ikke ute, påpeker Pål Morten Borgli selv om den ikke ligger inne i årets budsjettsforslag. 

  Han påpeker at det ikke nødvendigvis er kommunen som skal bygge en ishall, men at det kan være eksterne aktører som kan bygge en eventuell ishall.

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  - Det mest krevende har vært at noen vil bruke mer penger, og andre vil bruke mindre, svarer Wirak på spørsmål om hva som har vært de største uenighetene.

  - Jeg tror ikke det har vært et samarbeid så bredt siden 1999, sier Pål Morten Borgli.

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  - Vi tror vi får det bedre til om vi samarbeider. Summen av de gode forslagene kan komme av et samarbeid, svarer ordfører Stanley Wirak på spørsmål om den nye retningen med det brede samarbeidet. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Venstre er glad for at kulturbegrepet ikke har forsvunnet i det strammet budsjettet. Julian Fransisco Osorio (V) trekker blant annet frem støtte til Kino Kino og kulturhuset som viktige grep. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  - Nå må vi fokusere på investeringer og driften videre. Vi driver godt i byen, men det er viktig å følge det tett, sier Turøy. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  KrF har fått til å opprette et mobbeombud med halvårs virksomhet, sier Turøy. 

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Både Turøy og Klippen uttrykker sin glede over rådmannens støtte til tidlig innsats i barnehage og skole. 

 • av Julie Teresa Olsen
  DEL

  Partiene er enige om følgende endringer i investeringer: 

  • Havnebasseng - 8,0 mill. kr. (Det forutsettes at Havneforetaket dekker min. 5,0 mill. kr. av dette)
  • Tursti langs Frøylandsvatnet - 4,0 mill. kr. (Omfang av opparbeidelsesgrad på deler av stien reduseres)
  •  Havnepromenade utgår - 1,5 mill. kr.
  • Omfang av opparbeidelse av gravlunder reduseres med 10 prosent. Utgjør - 8 mill. kr.
  • Tiltak badeplass Luravika reduseres - 1,0 mill. kr.
  • Utarbeidelse av Konsept/mulighetsstudier for ishall, hall for innendørs lagidretter,
  • 50 meters svømmebasseng og tennishall. 1,0 mill. kr.
  • Mulighetsstudie for sentrumsskole framskyndes til 2020. 1,0 mill. kr.
  • Mulighetsstudie for sentrumsskole framskyndes til 2020. 1,0 mill. kr.
 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  - Nå har vi prøvd i åtte år å ikke være med i budsjettsamarbeid. Nå ville vi prøve noe nytt, og se om vi fikk noe gjennom. Det har vi fått, sier Oddny Helen Turøy (KrF)

 • av Håkon Jonassen Norheim
  DEL

  Alle partiene skryter over rådmannens budsjettforslag, og mye tyder på at dette er grunnen til at partiene klarer å finne sammen, for første gang i Stanley Wiraks regjeringstid i Sandnes.

Publisert:
 1. Sandnes
 2. Stanley Wirak