• Bystyret i Sandnes etterlyser avklaringer om framtiden for Gansfjord bru og dobbeltspor til Nærbø. Bystyret vil også vita hva som er planen for Sandnes øst og Bybåndet sør. Fredrik Refvem

Sandnes etterlyser Gandsfjord bru, dobbeltspor til Nærbø og satsing langs Bybåndet sør og i øst

I den nye Regionalplan Jæren er Sandnes øst ikke lenger prioritert. Det samme gjelder Bybåndet sør. Bystyret i Sandnes etterlyser også Gandsfjord bru og dobbeltspor til Nærbø blant de langsiktige prioriteringene.