Nytt håp for Espedal-Frafjord-tunnel

Fylkesrådmannens innstilling til Ryfylkeporten var negativ, men flertallet i Samferdselsutvalget gjorde et vedtak som gir tunneltilhengerne fortsatt håp.

Publisert: Publisert:

Ryfylkeporten er en tunnel som er planlagt fra Frafjord i Gjesdal til Espedal i Forsand, hvor dette bildet er tatt. Foto: Pål Christensen

  • Tor Inge Jøssang
    Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Nye beregninger fra Statens vegvesen viser at tunnelen mellom Espedal og Frafjord blir mer enn 250 millioner dyrere enn tidligere forespeilet. Den anbefalte traseen til vegvesenet vil koste drøyt 1,018 milliarder kroner, ifølge de siste anslagene. På toppen av dette kommer 35 millioner kroner til utbedring av veier i tilknytning til tunnel-prosjektet. Tidligere har estimert kostnad vært rundt 760 millioner kroner.

Beregninger viser at årsdøgntrafikken (ÅDT) gjennom tunnelen vil være mellom 300 og 500 kjøretøy. Fylkesrådmann Trond Nerdal har derfor gått inn for å si nei til tunnelprosjektet Espedal-Frafjord, og han begrunner det med at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Enstemmig vedtak

Dette vil ikke fylkespolitikerne være med på. Leder av Samferdselsutvalget, Arne Bergsvåg (Sp), la fram et fellesforslag fra Ap, H, Krf, Sp, V og SV, som også Frp stemte for. Vedtaket ble dermed enstemmig.

1. Reguleringsplan for tunell Espedal Frafjord ferdigstilles senest innen utgangen av 2019.

2. Det skal framforhandles en intensjonsavtale med Forsand kommune, Ryfylkefondet og Gjesdal kommune om delfinansiering.

3. Samferdselsutvalget merker seg det økte kostnadsanslaget og ber om at det blir vurdert kostnadsreduserende tiltak, herunder utfordringer av gjeldene vegnormal. Det skal videre utredes muligheter for ekstern finansiering, slik at den fylkeskommunale andelen blir vesentlig redusert.

Dette betyr

Konkret betyr dette blant annet at fylket ønsker å kutte kostnader, vil vurdere bompengefinansiering og mener at andre aktører, for eksempel Nye Sandnes, bør bidra med penger.

– Tunnelen Espedal-Frafjord henger sammen med Ryfast-pakken. Vi er enig i at finansieringen er utfordrende, og vi må vite hva som blir fylkets andel. Men Høyre ønsker å stå fast på dette prosjektet. Vi er veldig spent på hva vi kan komme fram til med avtaler med andre aktører og se på bompengefinansiering, sa Janne Johnsen (H) i debatten.

– Vi er positive til prosjektet, men når det nærmer seg en finansieringsplan må det komme en realistisk plan som fylkeskommunen kan være med på. Hvis ikke blir noen form for brukerfinansiering, blir dette vanskelig å få til, sa Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Verken Frp eller SV var positive til bomfinansiering.

Forsand fornøyd

Tunnelprosjektet Espedal-Frafjord var i starten en del av Ryfast-pakken, men røk ut da Stortinget strammet inn det såkalte nytteprinsippet. Forsand kommune har jobbet i årevis for å få tunnelen på plass igjen.

Varaordfører i Forsand, Tore Hans Mikkelson (Sp) er fornøyd med vedtaket i Samferdselsutvalget. Han leder også venneforeningen Ryfylkeporten.

– Veldig bra og veldig entydig fra alle parti at dette er et veiprosjekt som de heier på. I møtet fikk fylkesrådmannen entydig beskjed fra politikerne om å raske på med reguleringsplan og se på prisreduserende løsninger. Slik at prosjektet som er lovet i forbindelse med Ryfylkepakken blir gjennomført, kommenterer han.

Ordfører Bjarte S. Dagestad (H) er mer lunken. Han hadde håpet på et forpliktende vedtak allerede nå.

– Fornøyd med at de er positive. Ellers ligner vedtaket mye på forrige vedtak. En skal vente å se på pris og annet. Nå er det viktig at det i løpet av 2019 gjøres et forpliktende vedtak hvor fylkeskommunen setter de forutsetninger de mener skal ligge til grunn. Da skal vi kommuner gjøre en jobb for å se om det er løselig for oss. Det er den rekkefølgen som er ryddigst og mest naturlig. Jeg tenker fylkeskommuenen må komme opp med de «løsninger» de mener må til, deretter må Forsand/Sandnes/Gjesdal og andre utfordres på å innfri forutsetningene, mener han.

Publisert:

Les også

  1. Reiselivet kaster seg inn i kampen om Ryfylkeporten

  2. Nytt håp for Espedal–Frafjord

  3. Etterlyser fortgang for tunnel til Gjesdal

  1. Forsand
  2. Forsand kommune