Nyttårstalen i Sandnes: - Bedre ambassadører enn familien Ingebrigtsen kan Sandnes neppe få

Sandnes-ordfører Stanley Wiraks nyttårstale: Sandnes skal slå seg sammen med Forsand - med eller uten Preikestolen. Kanskje er Ingebrigtsen-brødrene viktigere for merkevaren Sandnes?

Tone Ingebrigtsen, fra venstre, Henrik Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og Sandnes-ordfører Stanley Wirak. Foto: Sandnes kommune

  • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Kjære alle

Godt nytt år!

Dette er 8. gang jeg får holde nyttårstalen her i kulturhuset. Det har vært kjekke år for meg. Jeg er stolt over å få være ordfører i denne flotte byen! Selv om det har vært noen vanskelige år økonomisk de siste årene, er Sandnes en by i rivende utvikling.

I vår skal vi vedta ny kommuneplan for perioden 2019 til 2035. Denne planen er kommunens viktigste styringsverktøy. Den inneholder mål for kommunens samfunnsutvikling de neste 15 årene og viser hvordan vi sammen kan skape det samfunnet vi ønsker oss.

Sandnes kjennetegnes av mange varierte kvaliteter. Kommunen består av etablerte storby- og tettstedsområder. Vi er fylkets tredje største landbrukskommune og har en ung befolkning med mange nasjonaliteter. Sandnes har idrettsmiljø i Norges- og verdenstoppen og et yrende kulturliv. Vi er en stor hyttekommune med viktige friluftsområder for hele regionen. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og enda mye mer.

Henrik Ingebrigtsen får utmerkelse av ordføreren. Foto: Sandnes kommune

Den nye kommuneplanen skal sikre at arealbruken følger opp de målene vi har satt oss. Mål og strategier i ny kommuneplan vil ligge til grunn for kommunens forvaltning og drift.

Planen blir til gjennom dialog med innbyggere, næringsliv, politikere og fagfolk. Gjennom gode planer kan vi legge grunnlaget for realisering av det gode liv i Sandnes! De gode løsningene skapes i samspill mellom det offentlige, frivilligheten, næringslivet og engasjerte innbyggere. Det skapes av oss som bor i byen.

Brødrene Ingebrigtsen herjet i 2018. Foto: Borgen, Ørn / NTB scanpix

DISSE FÅR ORDFØRERENS HEDER FOR INNSATS INNEN KULTUR OG SPORT:

77.000 innbyggere

Vi er nå vel 77.000 innbyggere i Sandnes. Etter noen år med lavere vekst, ser det nå ut til at veksten igjen tar seg opp. De siste 12 månedene har vi blitt 900 flere Sandnesgauker. Igjen er vi blant de byene i landet som prosentvis vokser mest. Om lag halvparten av befolkningsveksten i Rogaland skjer i Sandnes. I løpet av de siste 7 årene har antall innbyggere økt med nesten 10 000. Vi har en ung befolkning, hver tredje innbygger er under 19 år. Derfor er det så viktig å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, med gode barnehager og gode skoler.

Nå er ikke vekst et mål i seg selv, men vi er glade for at så mange synes at Sandnes er en attraktiv by å bosette seg i. Vi har et variert boligtilbud, leiligheter i sentrum eller eneboliger eller rekkehus i de mange gode boligområdene i kommunen vår. Mange barnefamilier ønsker den siste typen boliger, med nærhet til gode friområder. Og ja, vi skal ta vare på friområdene våre.

Ledigheten fortsetter å bevege seg nedover. På det høyeste i januar 2016, var bruttoledigheten i Sandnes 6,6 prosent, blant de høyeste i Rogaland. Siden da har ledigheten sunket og blitt nesten halvert. Nå er ledigheten 3,6 prosent. Det er gledelig, men vi må jobbe knallhardt for å få ledigheten videre nedover. Fremdeles er det mer enn 1000 ledige i Sandnes.

Kommunens oppgave er å legge til rette for næringsutvikling og for næringslivet. Vi kan ikke skape arbeidsplasser, det kan bare skje gjennom velfungerende og lønnsomme næringer. Men vi kan ha rask saksbehandling ved etableringer av ny virksomhet og utvidelser av eksisterende.  Og ja, vi skal ha næringstomter som hyllevare i vår kommune.

Nytt rådhus

I slutten av måneden skal vi ta i bruk byens nye rådhus. Dette skal være arbeidsplassen for nær 400 av våre ansatte. Men rådhuset skal være noe mer, det skal være et lokomotiv for sentrumsutviklingen og for alt det spennende som skjer i Havneparken og i resten av sentrum. Flere bygg med boliger og næringsarealer er på gang. Hvis vi skal få til et levende sentrum, trenger vi arbeidsplasser også i sentrum. Derfor er næringsarealer i sentrum så viktig.

Det bygges mye: Skoler, barnehager, idrettshaller, omsorgsboliger, boliger for funksjonshemmede og for de innbyggere som har problemer med å skaffe seg sin egen bolig.

Med eller uten Preikestolen

Neste år skal vi slå oss sammen med Forsand. Det ser mange fram til. Enten det blir med eller uten Preikestolen. Forsand er så uendelig mye mer enn Preikestolen! Vi skal fortsette satsingen på reiseliv og vi skal utvikle nye næringer i samarbeid med Ryfylke og vårt eget reiselivsselskap Region Stavanger. Sammen blir vi sterkere og sammen får vi det til. Derfor skal vi også fortsette det regionale samarbeidet. Et samarbeid hvor alle opplever likeverd fører som oftest også til de beste løsningene.

Strømmen av flyktninger til Norge har stanset. Men fortsatt lever mange mennesker i Europa i frykt og er på vandring. Vi opplever økt internasjonal spenning og uro. Brexit er et eksempel på at etablerte samarbeid mellom land er i endring. Samtidig er det en framvekst av nasjonale strømninger og sosial uro. Usikkerhet preger dessverre forholdene mellom mange av verdens største nasjoner.

For noen måneder siden fikk jeg være på nyåpning av Sandnesveien 299, eller «Somaheimen» som den er mest kjent som. Her har mange som har hatt det vanskelig bodd i årenes løp. Daværende Høyland kommune var faktisk en foregangskommune når de for mer enn 150 år siden åpnet Somaheimen. Først som fattiggård, men senere som bolig for mennesker med rusutfordringer.

Nå kan omlag 30 personer flytte inn i gode, små hybelleiligheter hvor de kan få omsorg og tilsyn. Noen skal bo her lenge og noen skal bo her kort tid. Noen sliter mer enn andre i hverdagen, men alle er vi like mye verdt.

Frivilligheten er sammen med kommunens tilbud og kommunens ansatte innen omsorg selve bærebjelken for å gi de som trenger hjelp og støtte et bedre liv. Vi har mange frivillige her i Sandnes. Frivillige organisasjoner som «Med hjerte for Sandnes» og Frelsesarmeen som for noen måneder siden åpnet Matsentralen. Og mange bedrifter ga sin støtte til dette prosjektet. Et godt eksempel på hva vi kan få til når noen bryr seg.

Priser deles ut

Senere i dag skal Sigrunn Bjørseth få innsatspokal for sitt engasjement for dag- og natteravnene. Hun og alle de andre viser hjertevarme.

Takk til dere alle!

Mange andre gjør en stor innsats på mange forskjellige områder. Jeg hadde gleden av å overrekke Kongens fortjenestemedalje til Per Sigmund Rettedal i høst. Mange tiårs innsats for kultur og musikklivet i Sandnes.

Martin Øglænd har vært ansatt i Sandnes kommune i 50 år. Han har vært en av de som har sørget for at vi innbyggere hver dag har fått de tjenestene vi trenger. Vann i springen, avløp, gode veier, en ren og ryddig by. Det var en glede å få overrekke Norges vels medalje for lang og tro tjeneste til Marin Øglænd.

Ingebrigtsen er de beste ambassadørene

Vi har hatt store idrettspresentasjoner i 2018. Ingebrigtsen-brødrene har virkelig levert og hele Norge er blitt godt kjent med hele familien. Bedre ambassadører har nok byen aldri hatt. Og nå gleder vi oss til EM i friidrett for lag, som arrangeres i Sandnes i august. Vi skal selvsagt også ha Blink-festival og vi skal ha byfest. Kort sagt, vi skal ha mye kjekt!

Jeg håper at 2019 blir et godt år for oss alle. Vi skal fortsette å bygge byen og vi skal fortsette med å gi god omsorg for de som trenger det. Vi skal fortsette å bry oss.

Og vi skal være noe for hverandre.

Godt nytt år!

Les også

LES OGSÅ: NYTTÅRSTALEN FRA 2017: Nyttårstalen i Sandnes: – Jeg tror at vi kan si at 2017 var det året det snudde

Publisert:
  1. Sandnes kommune
  2. Stanley Wirak
  3. Nyttårstale

Mest lest akkurat nå

  1. 32 nye personer smittet på Nord-Jæren

  2. Berit Elise Pedersen var på ferie i Italia og lurte på hva hun skulle bruke livet til. Så reiste hun hjem, sa opp jobben og startet egen bedrift

  3. – Det er godt å vite at klubben er i trygge hender

  4. Stor oversikt: Her ble folk i Stavanger og Sandnes korona­smittet i april

  5. 101 smittetilfeller knyttes til russefeiringen

  6. Boblende start på ute­livet: – Helt fan­tastisk!