Hvordan vil du at Egersund skal se ut i fremtiden?

Nytt rådhuset? Hva med Torvet? Skal Egersund få et skikkelig kulturhus? Er det på tide å fjerne Byteltet? Egersund er i støpeskjeen. Nå legges rammene for fremtidens sentrum.

Hele dette området, fra kirken, via Torvet, parkeringsplassene og til og med rådhuset, er nå i spill.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Egersunderne elsker sin by. Den minste forandring kan utløse et skred av leserbrev i lokalavisen. Det som nå skal skje, er ingen liten forandring. I dette tilfellet må det være lov å bruke klisjeen om indrefileten. Området fra kirken, via Torvet, byteltomta, parkeringsplassene og til og med rådhuset, er byens sentrum. Alt kommer nå i spill. I løpet av året skal kommunen vedta en gatebruksplan og en kommuneplan. Da blir fargene plottet inn på kartet. Det betyr at vi vet hvor det blir park, handel, boliger, parkering og alt annet som hører til i en by.

– Vi har en stor fordel. Det er kommunen som eier hele dette store området, sier plansjef Dag Kjetil Tonheim.

Les også

Dette kan bli Egersunds nye bydel

Drøm

Hans drøm er at det som kommer skal være tilpasset barn, unge og gamle. Det som er godt for disse gruppene, er godt også for alle andre.

– Ble det gjort noen tabber i tidligere tider som dere har lært av?

– Vi må vel kunne si at det ble revet bygninger som burde fått stå. Ett eksempel er Tonehuset.

Tonehuset var en gammel, staselig bygning som lå like ved kirken og som opprinnelig ble bygd som endestasjon på Jærbanen.

Et av problemene til Egersund er fylkesvei 44. Den går gjennom sentrum og båndlegger store områder med mye og tung trafikk. Vil egersunderne ha bort denne veien? I så fall snakker man garantert om bompenger.

Symbolbygg

Rådhuset er en stygg betongkasse som er lite funksjonell. Er det en ide å selge raben og flytte rådhuset til for eksempel Eie. Eller motsatt; må ikke et levende sentrum ha et symbolbygg som rådhus plassert midt i byens hjerte?

Store deler av sentrum er i dag parkeringsplass. Er det en gode ide?

– Vi bør diskutere om ikke bilene heller skal inn eller ned. Det er enorme områder som frigjøres hvis vi får bort bilene, sier Tonheim.

Plansjefen er spesielt opptatt av havnefronten. Nå kan Egersund ta tilbake deler av havnefronten og gjøre den tilgjengelig for innbyggerne. Grand hotell har lenge vurdert å bygge en storstue på sin havnetomt. Det åpner spennende muligheter. Hva med å droppe et kommunalt kulturhus og heller samarbeide med hotellet om et felles hus ved havna?

– Vi er heldige i Egersund som har et levende handelssentrum. Andre byer har bygd kjøpesentre utenfor sentrum og lagt byen øde. Jeg er veldig opptatt av at vi må se Torvet og Gågaten i sammenheng, sier Tonheim.

Området er på hele 50 daa og rundt 30 prosent av det strekker seg ut i sjøen eller ut i Lundeåne.

Muligheter

Byteltet blir en del av diskusjonen. Dagens telt går snart ut på dato. Mange misliker teltet og mener det er stygt ved siden av den vakre kirken. Samtidig er det for stort for de aller fleste, lokale arrangementer. Unntaket er Oktoberfesten der det fungerer meget bra. Hva skal tomta brukes til? Kulturhus? Park? Havneamfi?

– Det er en mulighetsstudie vi har satt i gang, men alt skal ikke skje på en gang. Nå skal det nye sentrum bygges bit for bit. Min drøm er at folk en gang i framtiden vil si at de visste hva de gjorde før i tiden, og de fikk alle bitene til å henge fint sammen, sier plansjef Tonheim som ber innbyggerne komme med ideer.

På den andre siden

Tar vi med et utspill Egil Magne Haugstad og Torger Torgersen nylig kom med i Aftenbladet der de ønsker å utvikle eiendommene sine på Kontrari-siden av indre havn (se link) til boligformål, så ser vi konturene av en by som har vendt seg mot havna. Med ei vippebru fra bysiden til Lundøy havner også dette området i Egersund sentrum.

Publisert: