• 1. oktober åpner 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren. Jon Ingemundsen
    Galleri

Hva skjer med bomtakstene neste år?

STAVANGER: Styringsgruppa i Bymiljøpakken har gjort et endelig vedtak om at det skal koste 22 kroner å passere bommene før og etter rushet og 44 kroner morgen og ettermiddag, men det store spørsmålet er hva som skjer når prisen skal diskuteres om et år.