– Min klient er glad for å bli tatt på alvor

Politiet har tatt ut siktelse mot Helse Stavanger for bruk av tvang mot mindreårig ved klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.

Publisert:

Stavanger Universitetssjukehus. Foto: Jon Ingemundsen

Helse Stavanger mottok 9. januar en siktelse fra politimesteren i Sør-Vest for overtredelse av helsepersonelloven § 67 første ledd og psykisk helsevernloven § 4-8.

Dette opplyser Helse Stavanger i en pressemelding fredag formiddag.

  • Aftenbladet skrev om saken i mars i fjor:
Les også

SUS: – Vi er ikke akkurat stolte av denne saken

Siktelsen er rettet mot Helse Stavanger som foretak og gjelder ikke enkeltmedarbeidere.

Grunnlaget for siktelsen er bruk av ulovlig tvang mot pasient under 16 år i tidsrommet 13.09.16 til 10.01.17.

Møtt med forståelse

Advokatfullmektig Thea S. Hanken Hobbesland i Advokathuset Stavanger bistår den fornærmede jenta. Hun sier til Aftenbladet at hennes klient glad for at politiet går videre med saken.

- Dette er viktig for min klient og det er også viktig for samfunnet. Det er lover og regler for tvangsbruk av en grunn. Det er viktig at disse reglene følges, sier Hanken Hobbesland, som håper at saken kan føre til en forbedring av systemet.

- Min klient er glad for å ha blitt tatt på alvor. Det er godt for henne å føle på at hun blir møtt med forståelse om hvor forferdelig behandlingen av henne har vært, sier advokatfullmektigen til Aftenbladet.

Ulovlig

Fylkesmannen i Rogaland har tidligere behandlet dette som en tilsynssak der det ble konkludert med følgende i brev mottatt av Helse Stavanger HF 19.02.18:

  • Stavanger universitetssjukehus sin bruk av tvang mot pasient under 16 år i form av isolering og transportbelte var ulovlig etter psykisk helsevernloven § 4-8 og i strid med kravet til forsvarlighet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
  • Stavanger universitetssjukehus sin dokumentasjon av bruk av isolasjon og mekaniske tvangsmidler både før og etter at pasienten fylte 16 år har gjennomgående vært så mangelfull at det er brudd på kravet til forsvarlighet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
Les også

SUS brøt loven - sperret 15-åring inne

Helse Stavanger har i etterkant av tilsynssaken gjennomgått alle rutiner med sikte på å gjennomføre nødvendige endringer, tilpasninger og opplæring og for å styrke videre arbeid med læring og kvalitetsforbedring. Foretaket har en pågående dialog med fylkeslegen om dette.

– Dette er først og fremst en svært beklagelig sak for pasienten det gjelder. Saken har vært grundig behandlet gjennom en tilsynssak fra fylkeslegen, og tilsynsrapporten har blitt redegjort for i egen styresak. At politiet nå har valgt å ta ut siktelse tar vi til etterretning. Helse Stavanger skal selvsagt bistå politiet med all den informasjonen de trenger i etterforskningen sier styreleder i Helse Stavanger, Stener Kvinnsland.

Les også

Skjerper rutiner etter at 15-åring ble innesperret på sykehus

Han understreker at Helse Stavanger ser svært alvor på saken og at foretaket vektlegger en størst mulig grad av åpenhet.

Helse Stavanger ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i påvente av etterforskningen.

  • Aftenbladet har skrevet flere saker om tvang i psykiatrien tidligere:
Publisert: