• Ny video av nestenulykken under flystevnet Midt under Flydagen på Sola lørdag ettermiddag oppsto en nesten-kollisjon mellom et oppvisningsfly og et passasjerfly. De to videoklippene i denne videoen viser situasjonen fra to ulike vinkler.

Hvor nære var egentlig flyene hverandre?

Disse to videoklippene viser på hver sin måte hvor farlig flydramaet på Sola sist lørdag egentlig var.