Ikke trygt å gå på isen

Alle islagte vann i Stavanger er usikre. Til tross for kuldegrader og vinterlige forhold de siste dagene, er ikke isen tykk nok til sikker ferdsel.