Berger dagsenter for eldre

Samtlige partier i Sandnes er imot å stenge dagsenteret ved Riska bo— og aktivitetssenter. Omsorgsutvalget vil heller ikke kutte i omsorgs-lønn eller i støtten til private eldresentre.