Tryggere liv for hakkespetter og rådyr

Hakkespetter og rådyr går et tryggere liv i møte. Strand kommune skal kartlegge de ville dyrene i den ytre delen av Ryfylke. Hensikten er å kunne ta hensyn til viltets leveområder når framtidige utbygginger planlegges.