Glede på vegne av elevene

Politikerne er glade for at elevene får dra på leirskole. Samtidig mener de at ekstra— regningen må betales over skolebudsjettet.