Oppgjer om buplikta

I slutten av månaden skal lokalpolitikarane i Hjelmeland på ny drøfta den kontroversielle buplikta.