Pionerkommune på tilgjengelighet

Randaberg er en av få kommuner, om ikke eneste, som har eget kapittel i kommuneplanen for tilgjengelighet.