Rush etter innbruddsalarmer

— Vi har hatt storm på telefonen fra nye kunder som vil ha installert innbruddsalarmer de to siste dagene.