120 meierianlegg lagt ned på 20 år

Denne uken har konsernstyret i Tine vedtatt å legge ned ytterligerefem meierianlegg, inklusive hvitost-produksjonen på Sand i Ryfylke.Kuttene kan samlet gi årlige innsparinger på 15-20 millionerkroner.(Bilde fra Sand Meieri)