• Reglene for tapt arbeidsfortjeneste for Stavangers politikere trenger en oppstramming. Her fra avstemningen om bybane i bystyret i høst. Lars Idar Waage

Uklare regler for politikerpenger

Rogaland revisjon påviser uklare regler for utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste til enkelte av byens toppolitikere.