• Melom sjøbuene til Seglem er det søkt om å få bygge et glasstak. Arnt Olav Klippenberg

Får ikke bygge glasstak mellom sjøbuene

Riksantikvaren har klaget til Eigersund kommune. Et glasstak mellom buene til Seglem vil være et fremmedelement og gi en for dominerende effekt på de kulturhistoriske omgivelsene.