• Folk på bygda trives og vil nødig flytte. Her fra bebyggelsen i Verdalen i Klepp kommune. Jon Ingemundsen

Her trives folk

Ni av ti bygdefolk har ingen planer om å flytte det kommende året. I byen går flere med flytteplaner.