Krisemøter om SUS-budsjett

Midt oppi rekordartet overbelegg og virussyke fagfolk, må klinikkledere sette i gang kraftige sparetiltak for å få nå de budsjettmål styret har satt.