• FOTO: Jan Tore Glenjen

Advokat på orkesterplass reagerer på straffutmålingen